Resource icon

Addon xf2 Separate Sticky and Normal Threads by Xon 2.0.3

true
Nâng cấp tài khoản để tải về
Một sửa đổi mẫu để tách các chủ đề ghim và chủ đề bình thường. Ghim / Bình thường được đưa vào trong cụm từ (phrased).

Dựa trên các chủ đề ghim và chủ đề bình thường được tách riêng biệt (XF +1.2) đẹp mắt bởi các cụm từ Xon
  • seperator_n normal_threads
  • seperator_sticky_threads
Author
admin
Downloads
1
Xem
109
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from admin

Bên trên