Resource icon

Separate Sticky and Normal Threads by Xon 2.0.3

true
Nâng cấp tài khoản để tải về

admin

Administrator
Staff member
admin submitted a new resource:

Separate Sticky and Normal Threads by Xon - A template modification to separate Sticky and Normal threads. Sticky/Normal labels are phrased

Một sửa đổi mẫu để tách các chủ đề ghim và chủ đề bình thường. Ghim / Bình thường được đưa vào trong cụm từ (phrased).

Dựa trên các chủ đề ghim và chủ đề bình thường được tách riêng biệt (XF +1.2) đẹp mắt bởi các cụm từ Xon
  • seperator_n normal_threads
  • seperator_sticky_threads
Read more about this resource...
 
Bên trên